Covid en zomerkampen

We staan klaar om een nieuwe zomer tegemoet te gaan, en de regels ivm corona helemaal te respecteren. Ter info: Als jeugdwerkorganisatie volgen wij de jeugdwerkregels opgesteld door de Ambrassade (het Vlaamsagentschap voor het jeugdwerk).

De Corona-coördinator is Klaartje Vandersypen (0473 93 23 49).

Corona-maatregelen rond deelnemen

Om de verspreiding van corona zoveel mogelijk te beperken, moeten we rekening houden met een aantal voorwaarden die de overheid ons oplegt in geval van ziekte van een deelnemer. Deze voorwaarden zijn streng, maar we willen en moeten deze nauwgezet opvolgen. Het kan dus zijn dat een deelnemer naar huis gestuurd wordt. De voorbije zomers werd bijna nooit een deelnemer ziek. Laten we hopen dit geluk deze zomer opnieuw te hebben!

Wat kan je zelf doen? Hoe beter uitgerust je kind is, hoe kleiner de kans dat het ziek wordt. De Taal Plus-kampen hebben volle dagen, en kunnen best vermoeiend zijn. Zorg dus voor voldoende rust thuis!

Wat doet Taal Plus? We zorgen voor extra hygiëne (handen wassen en ontsmetten), verluchten de lokalen, spelen zoveel mogelijk buiten, beperken nabije contacten tussen deelnemers van verschillende groepjes, en passen enkele activiteiten aan om de aanbevelingen ivm corona te volgen. Gelukkig is de impact op ons kamp zeer beperkt!

Zieke kinderen kunnen niet deelnemen

  • Kinderen die ziek zijn of waren in de 3 dagen voor het kamp kunnen niet deelnemen.
  • Kinderen die zelf een diagnose van Covid-19 gekregen hebben, of een hoog-risicocontact gehad hebben, volgen de richtlijnen van de huisarts strict op.

Wat bij een mogelijke besmetting tijdens het kamp?

  • Een deelnemer die zich ziek voelt wordt apart genomen. De kampverantwoordelijke bekijkt op basis van de symptomenlijst (zie bronnen) de kans op besmetting met Covid.
  • Indien er een vermoeden van Covid is, wordt de contactpersoon verwittigd die werd opgegeven bij inschrijving. De deelnemer moet onmiddellijk opgehaald worden. De deelnemer wordt apart gezet (steeds onder toezicht!), om contact met andere deelnemers te beperken.
  • De andere deelnemers kunnen blijven deelnemen, en we verwittigen de ouders.
  • Indien de deelnemer geen symptomen heeft die op Covid wijzen, blijven we alert, en vragen we de ouders om ook alert te blijven. We omringen de deelnemer met goede zorgen. De deelnemer moet enkel opgehaald worden als wij niet de nodige zorg kunnen geven.

Wat bij een bevestigde besmetting tijdens of na het kamp?

  • Verwittig zo snel mogelijk de corona-coördinator: Klaartje Vandersypen (0473 93 23 49).
  • De deelnemer in kwestie kan niet meer deelnemen aan het kamp en moet de richtlijnen van de huisarts strict opvolgen.
  • We overleggen met de dienst contact tracing welke de aanbevelingen zijn voor de andere deelnemers van hetzelfde groepje.
  • De kans op besmetting in andere groepjes is minimaal. Deelnemers van andere groepjes worden verwittigd, maar kunnen blijven deelnemen.

Ter geruststelling …

Tijdens de zomer van 2020 en 2021 waren onze kampen ondanks Covid een succes. We konden ons vlot aanpassen aan de omstandigheden: extra hygiëne, toffe middagactiviteiten op ons kampterrein in plaats van op openbare plaatsen, en de groepjes van 10 kinderen bij activiteiten binnen apart houden.

Al onze kampen zijn kunnen doorgaan, en we kregen niet te maken met besmettingen binnen of nabij het kamp.

Indien deze zomer een kamp toch in zijn geheel moet worden afgelast omwille van covid, betalen we het inschrijvingsgeld integraal terug. We storten het geld op de rekening van waarop we het hebben aangekregen – u hoeft hier niets voor te ondernemen.