Welkom bij Taal Plus!

Wil jij graag spelend Frans leren? Dan ben je hier aan het juiste adres!

Sinds het schooljaar ’97-’98 organiseert Taal Plus onder de noemer “Spelend Frans Leren” taalkampen en lessenreeksen voor kinderen en jongeren van 5 tot 16 jaar.

De missie van Taal Plus is kinderen en jongeren mondiger maken in het Frans.

We bieden hen enerzijds veel oefen- en spreekkansen, en geven hen anderzijds het nodige enthousiasme en spreekdurf. Dit realiseren we door op een leuke, speelse, stimulerende en ontspannen manier met het Frans aan de slag te gaan.

Dat het leuk en nuttig is om op jonge leeftijd met vreemde talen te starten, is al vaak aangetoond. Daarom start ons aanbod al op 6 jaar (vanaf het eerste leerjaar).

Dat veel jongeren het moeilijk vinden om hun schoolse kennis van het Frans in de praktijk te gebruiken, is ook duidelijk. Ons aanbod strekt zich dan ook uit tot 16 jaar.

Hoe brengen we onze missie in de praktijk?

Taal Plus werkt met een pedagogisch en didactisch weldoordachte cursus. Deze wordt in de praktijk omgezet in spelletjes en creatieve opdrachten. Zo leren de deelnemers het Frans letterlijk al spelend, waarbij elk spelletje op een doelgerichte manier bijdraagt tot het leren van het Frans. De ervaring toont aan dat leuk én leerrijk heel goed samengaan.

Onze aanpak in woord en beeld:

Voor wie? Kinderen/jongeren tussen 5 en 16 jaar – opgedeeld in 6 groepen volgens leeftijd en niveau:

Met onze kampen en lessenreeksen streven we dus een dubbel doel na:

  1. De activiteiten zijn leerrijk: De deelnemers leren daadwerkelijk Frans en hun competenties groeien. Bij Taal Plus ligt de nadruk op het actieve gebruik van het Frans, en in het bijzonder spreken en conversatie. Woordenschat en zinsbouw gaan steeds uit van enerzijds het contact met Franstalige leeftijdsgenoten, en anderzijds zelfredzaamheid.
  2. De activiteiten zijn leuk: De deelnemers genieten van het Frans en beleven een leuke tijd tijdens de spelletjes, creatieve opdrachten, liedjes, … We werken actief aan een fijne groepssfeer en wakkeren de spreekdurf van de deelnemers (verder) aan door aanmoediging en positieve feedback.

Voor de praktische organisatie worden kosten noch moeite gespaard:

 Taal Plus zorgt voor geschikte lesgevers.

  • Zij beheersen het Frans, en kunnen deze taal op een enthousiaste en ontspannende manier aanbrengen.
  • De lesgevers krijgen een gedegen opleiding en begeleiding, zodat zij zich de specifieke didactische en pedagogische methode van Taal Plus eigen kunnen maken.
  • Zij voelen zich bovendien deel van het Taal Plus-team, en kunnen steeds terugvallen op de expertise en ervaring van het hele team.

✓  Taal Plus heeft eigen cursusmateriaal ontwikkeld met bijbehorend spelmateriaal:

  • De organisatie kiest voor elk niveau de meest geschikte onderwerpen en bedenkt dan bijbehorende speelse strategieën.
  • De leraren gebruiken het materiaal van de organisatie: zowel het didactische deel van de deelnemers als dat van de leraren behoren tot de verantwoordelijkheid van Taal Plus zelf. Dit principe waarborgt de noodzakelijke continuïteit.

✓  De lessen en kampen gaan door op een toffe locatie, in ruime lokalen vlak bij een park of bos. Een deel van de activiteiten hebben plaats in de buitenlucht!